Fredrik Havstein
Ansvarlig produsent
Mads Rogde
Tilknyttet produsent
Tony Martinussen
Tilknyttet konsulent